Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Wpisowe

Wpisowe dla wszystkich uczestników wynosi:
59 zł – wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy.
80 zł płatne gotówką w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 22 i 23 kwietnia.
W dniu zawodów istnieje możliwość zapisanie się, jednak bez gwarantowanego pakietu
startowego (w przypadku wolnych miejsc).

W razie problemów z zapisami i nie tylko prosimy o kontakt – gts.citius@op.pl