Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Wpisowe

Wpisowe dla wszystkich uczestników wynosi:

50 zł – dla 139 pierwszych zapisanych
70 zł – kolejni chętni

50 zł – Nordic Walking

W razie problemów z zapisami i nie tylko prosimy o kontakt – gts.citius@op.pl