Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Wpisowe

45 zł – wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 31 grudnia
2019 r.
55 zł wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy dla kolejnych
uczestników w dniach 1 stycznia 2020 r. – 31 marca 2020 r.
60 zł płatne gotówką w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 24-25 kwietnia.
W dniu zawodów istnieje możliwość zapisanie się, jednak bez gwarantowanego pakietu
startowego (w przypadku wolnych miejsc).

W razie problemów prosimy o kontakt – gts.citius@op.pl