Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Wpisowe

Wpisowe dla wszystkich uczestników wynosi:

40 zł – wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

46 zł wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy dla kolejnych uczestników w dniach 1 stycznia 2017 r. – 28 lutego 2017 r.

60 zł wpłacone na konto organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy w dniach 1 – 26 marca 2017 r. lub płatne gotówką w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 8 kwietnia.

W dniu zawodów nie ma możliwości zapisanie się.

W razie problemów prosimy o kontakt – gts.citius@op.pl