Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Nagrody

W klasyfikacji generalnej OPEN ustalone są poniższe nagrody pieniężne:
Mężczyźni i Kobiety:
1m. 600 zł, 2m. 500 zł, 3m. 400 zł, 4m. 300 zł, 5m. 200 zł, 6m. 100 zł.
Nagrody pieniężne będą potrącone o podatek wg obowiązujących przepisów. Po dekoracji
zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium. Nagrody
pieniężne będą wypłacane gotówką po ogłoszeniu wyników oficjalnych.
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III nagrody pieniężne oraz
trofea, miejsca IV-VI nagrody pieniężne.
W klasyfikacji w kategoriach wiekowych miejsca I-III otrzymują trofeum lub nagrodę
rzeczową.
W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku
uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy
medal oraz pakiet regeneracyjny.
Pośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowane 3. nagród pieniężnych w wysokości 100
zł każda – losowanie odbędzie się w dniu biegu po ukończeniu biegu przez wszystkich
uczestników (warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas losowania).
Wszystkie nagrody nie dublują się. Oznacza to, że zawodnik nie może być dekorowany
i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej oraz przy przyznawaniu
pozostałych nagród pieniężnych. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto w
przypadku 20 pierwszych zawodników kategorii kobiet i mężczyzn oraz netto w pozostałych
przypadkach.