Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS; ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

504017523 gts.citius@op.pl

Nagrody

W klasyfikacji generalnej OPEN ustalone są poniższe nagrody pieniężne:

Mężczyźni i Kobiety:

1m. 700 zł, 2m. 500 zł, 3m. 400 zł, 4m. 300 zł, 5m. 200 zł, 6m. 100 zł.

Nagrody pieniężne będą potrącone o podatek wg obowiązujących przepisów. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium. Nagrody pieniężne będą wypłacane gotówką po ogłoszeniu wyników oficjalnych.

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III nagrody pieniężne oraz trofea, miejsca IV-VI nagrody pieniężne.

W klasyfikacji w kategoriach wiekowych miejsca I-III otrzymują trofeum lub nagrodę rzeczową.

W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal oraz pakiet regeneracyjny.

Pośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowane 3. nagród pieniężnych w wysokości 100 zł każda – losowanie odbędzie się w dniu biegu po ukończeniu biegu przez wszystkich uczestników (warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas losowania).

Najlepsza mieszkanka i mieszkaniec powiatu gostyńskiego otrzyma również nagrodę. Przewiduje się także nagrody dla najlepszej gostynianki i gostynianina.

Wszystkie nagrody nie dublują się. Oznacza to, że zawodnik nie może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej oraz przy przyznawaniu pozostałych nagród pieniężnych. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto w przypadku 20 pierwszych zawodników kategorii kobiet i mężczyzn oraz netto w pozostałych przypadkach.